Ontziralekua / Fondeadero

Portuondoko Ontziralekuaren Banaketa / Distribución del Fondeadero de Portuondo

D – Talde Berria / Zona – D – Nueva

E – Talde Berria / Zona – E – Nueva

F – Talde Behin-Behinikoa / Grupo F Provisional

Solo 4 Líneas