Ontziralekua / Fondeadero

Portuondoko Ontziralekuaren Banaketa / Distribución del Fondeadero de Portuondo